Zaudējuma regulēšana

Izbraukums uz CSNg vietu ( Rīgas pilsētas robežās), saskaņotā paziņojuma, iesnieguma noformēšana par apdrošināšanas gadījumu apdrošināšanas sabiedrībai un konsultācija – 14,99 EUR .

Izbraukums  pēc izsaukuma uz CSNg vietu Rīgā un visu nepieciešamo dokumentu noformēšana apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai – 30 EUR ( trīsdesmit )  + PVN = 35.40 EUR ( ārpus Rīgas + 0.20 santīmi par katru nobraukto km):

 • iesniegums;
 • bojātā transportlīdzekļa apskates protokols un zaudējuma aprēķins;
 • cietušā transportlīdzekļa foto ( nepieciešamības gadījumā vainīgā transportlīdzekļa foto);
 • CSNg vietas foto;
 • CSNg shēma;
 • Paskaidrojumi no CSNg dalībniekiem;
 • evakuātora izsaukums uz CSNg vietu un transportlīdzekļa nogādāšana uz autoservisu.( evakuātora pakalpojumus klients apmaksā pats un evakuācijas izdevumu apliecinošus dokumentus par iesniedz apdrošinātājam).

transportlīdzekļa ekspertīze ( apskates protokols, zaudējuma aprēķins) 12 EUR ( divpadsmit) + PVN = 14.16 EUR + foto izdevumi;

varbūt tikai izbraukumi transportlīdzekļa ekspertīzei ārpus Rīgas 12 EUR ( divpadsmit) + PVN = 14.16 EUR( ekspertīze ) + 0.20 cent. km + foto.

Pieteiktā apdrošināšanas gadījuma novērtēšana/izmeklēšana.

 1. negadījuma vietas papildus apskate;
 2. ekspertīžu nozīmēšana ( piem. trasaloģijas un citas);
 3. nepieciešamo dokumentu papildus pieprasīšana;
 4. juridiskā atzinuma sastādīšana par pieteikto apdrošināšanas gadījumu;
 5. regresa prasību uzturēšana.

Bojāto transportlīdzekļu norīkošana uz autoservisiem un citu remontdarbu veikšana sakarā ar pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem.

Transportlīdzekļu norīkošana uz servisiem pretaizdzīšanas iekārtu pārbaudei un to uzstādīšanai.

Klientu piesaiste pa visiem apdrošināšanas veidiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *